اعتبار علمی

 

به دانش روز اعتماد کنید

 

تمامی خدمات شرکت دانش بنیان LifeandMe براساس استاندارهای کیفی انجام می‌گیرد. گزارش‌های ارائه شده از جانب LifeandMe با موضوع سلامت فردی از لحاظ علمی و پزشکی اعتبار سنجی می‌شوند. LifeandMe تضمین می‌کند تمامی کیت‌های نمونه‌گیری از ژنتیک افراد و اطلاعات به دست آمده از آن، تنها برای بررسی ریسک‌های سلامتی همان‌فرد استفاده می‌شود. گزارش‌های تاریخچه خانوادگی LifeandMe با درصد خطا 0.1٪ و براساس بانک داده‌های قوی استخراج می‌شود. تیم متخصصین LifeandMe از فرآیندهای علمی و پیشرفته در جهت تهیه‌ی گزارش‌های فردی استفاده می‌کنند

نتایجی که با استفاده از دانش روز تولید می شوند؛ نتایجی که می توانید به آن ها اعتماد کنید.
معیار های سختگیرانه و استاندارد LifeandMe، کیفیت خدمات را تضمین می کند.

  • تمام نمونه ها در آزمایشگاه های معتبر مورد بررسی قرار می گیرند
  • پردازش نتایج شما، با استفاده از متد های بروز و نرم افزار های پیشرفته انجام می شود.
  • تیم تحلیل داده LifeandMe متشکل از فارغ التحصیلان نخبه علوم مرتبط است.
  • کیت های مورد استفاده LifeandMe برای جمع آوری بزاق، از استانداردهای جهانی برخودار است
  • ژنوتایپینگ، روشی ثابت شده و قابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل DNA است.
  • دقت روش آزمایشگاهی مورد استفاده LifeandMe، معادل 99.9% است.