تغذیه

باکتری ها ، غذاها و قانون 5 ثانیه ای!

 خیلی از مردم باور دارند اگر یک ماده خوراکی روی زمین بیفتد و قبل از ۵ ثانیه آن را بردارند، خوراکی ما به باکتری آلوده نشده و اشکالی ندارد اگر آن را بخوریم. این کم کم بین مردم تبدیل به یک قانون شد تحت عنوان قانون پنج ثانیه.

غذاهایی که بعد از پنج ثانیه از روی زمین برداشته می‌شود، نسبت به غذاهایی که قبل از ۵ ثانیه برداشته می‌شود باکتری بیش‌تری دارد.

آیا این حقیقت دارد؟

محققان این موضوع را از طریق روش‌های علمی بررسی کردند.

فرضیه قانون پنج ثانیه

غذاهایی که بعد از پنج ثانیه از روی زمین برداشته می‌شود، نسبت به غذاهایی که قبل از ۵ ثانیه برداشته می‌شود باکتری بیش‌تری دارد.

مشکل اولی که سد راه بود

یکی از مشکلات این بود که سایز باکتری ها خیلی خیلی کوچک و اندازه‌گیری آن‌ها کمی گول زننده و حساس است.

برای رفع این مشکل محققان سعی کردند باکتری را رشد دهند تا بررسی آن راحت تر شود.

مشکل دومی که سد راه بود 

محققان برای انجام این آزمایش نیاز به انکوباتور ( وسیله‌ای آزمایشگاهی برای رشد باکتری ها ) داشتند اما چون این آزمایش را در منزل انجام می‌دادند به تجهیزات آزمایشگاهی دسترسی نداشتند و برای رشد باکتری ‎ها، آن را با یونولیت و لامپ وسیله‌ای ساختند تا به جای انکوباتور از آن استفاده کنند.

شروع  آزمایش

آن‌ها برای شروع آزمایش چند ورق کالباس را در شرایط مختلف روی زمین تمیز و آلوده به مدت زیر 5 ثانیه و بالای 5 ثانیه انداختند و سپس آن‌ها را برداشته و ماده روی سطح آن‌ها‌ را داخل دستگاه ساخته شده کشت دادند.

نتیجه فرآیند

فرقی ندارد که غذای ما زیر 5 ثانیه یا بالای 5 ثانیه روی زمین آلوده یا روی زمین تمیز بیفتد به محض اینکه روی زمین بیفتد باکتری ها جذب آن می‌شوند!

درباره این قانون ۵ ثانیه‌ای مقالات زیادی نوشته شده و آن را رد می‌کنند.

برای مطالعه بیماری های فصلی می توانید به مقاله ژن های فصلی و بیماری های فصلی مراجعه نمایید.

نکته قابل توجه !

البته این را در نظر داشته باشید به خاطر این‌ که باکتری روی غذای شما است حتماً قرار نیست مریض شوید اما بهتر است غذایی را که روی زمین می‌افتد مصرف نکنیم.

منابع

1. Dawson, P., Han, I., Cox, M., Black, C., & Simmons, L. (2007). Residence time and food contact time effects on transfer of Salmonella Typhimurium

from tile, wood and carpet: testing the five‐second rule. Journal of applied microbiology, 102(4), 945-953.

2. Miranda, R. C., & Schaffner, D. W. (2016). Longer contact times increase cross-contamination of Enterobacter aerogenes from surfaces to food. Appl. Environ. Microbiol., 82(21), 6490-6496.

3.  If You Drop It, Should You Eat It? Scientists Weigh In on the 5-Second Rule, September 2, 2003

4. https://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/full-episodes/the-five-second-rule-minimyth

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *