مشاوره ژنتیکی

تیم تخصصی ژنتیک لایف اند می، ماموریت دارد تا به مراجعین براساس داده های ژنتیکیشان و همچنین داده های حاصل از جلسات مشاوره، خدمات تخصصی و شخصی سازی شده ارائه دهند. در مشاوره ژنتیک به سوالات اختصاصی هر مشتری در مورد بخش ژنتیکی گزارش ها پاسخ داده می شود. همچنین در مورد مفهوم پزشکی شخصی سازی شده و اهمیت اطلاع از نیمه پنهان بدن که همان بخش ژنتیکی است توضیحاتی ارائه خواهد شد. هدف از انجام تست های ژنتیکی، تغییر سبک زندگی برحسب ژنتیکمان است. سبک زندگی شامل طیفی است که یک سوی آن شامل زندگی سالم و سوی دیگر آن زندگی ناسالم قرار دارد. تست ژنتیک در این قسمت مشخص می کند که هر کدام از ما در کجای این طیف قرار داریم. اگر درسوی ناسالم باشیم، جای نگرانی نیست، زیرا تست ژنتیکی لایف اند می و مشاوره های تخصصی در جهت بهبود کیفیت زندگی به ما کمک خواهند کرد. اگر در نقطه وسط و یا سالم زندگی باشیم هم لایف اند می در جهت ارتقای کیفیت سبک زندگی، برایمان برنامه های کاربردی بسیاری دارد. تیم تخصصی مشاوران، مقوله اپی ژنتیک را به طور کامل برای شما توضیح می دهند. مفهوم اپی ژنتیک به معنای تغییرات DNA که توالی آن را عوض نمی کند و بر فعالیت ژن اثرگذار است، دلالت دارد. همچنین در جلسات مشاوره در مورد تفسیر نتایج تست ها، بالاخص تاثیر محیط بر روی ژن ها صحبت خواهد شد. در ادامه در مورد ریسک های ژنتیکی، میزان علمی بودن نقاط ژنتیکی مورد بررسی و چگونگی انجام تست های ژنتیکی نیز اطلاعاتی به مشتری داده می شود. در نتیجه بعد از جلسه مشاوره، شما به خوبی نتایج گزارشات را درک خواهید کرد و ابهامات آنها در زمینه ژنتیکی برطرف خواهد شد. مهمترین نتایج این جلسه مشاوره، کاربردی شدن تمام مطالب موجود در گزارش های شماست. طول مدت این مشاوره برای هر گزارش ۱۵ تا ۴۵ دقیقه است که توسط متخصصین ما و به صورت رایگان برای شما برگزار می شود.

مشاوره تخصصی

خانه سلامت یومیت در حوزه سلامت الکترونیک فعالیت می‌کند و در راستای ارتقا سلامت جامعه، پیشگیری و همینطور بهبود تجربه کاربری (از طریق تحلیل داده های سلامت) خدمات ارزش افزوده به سازمان ها و افراد ارائه می دهد. خدمات مشاوره تخصصی بر پایه داده های گوناگون از دیگر خدمات این مجموعه است. تیم تخصصی کارشناسان و مشاوران یومیت، ماموریت دارند تا به مراجعین براساس داده های ژنتیکی شان و همچنین داده های حاصل از جلسات مشاوره، خدمات تخصصی و شخصی سازی شده ارائه دهند. در مشاوره ژنتیک سوالات اختصاصی هر مشتری در مورد بخش ژنتیکی ریپورت ها پاسخ داده می شود و در مورد مفهوم پزشکی شخصی و اهمیت اطلاع از نیمه پنهان بدنمان که همان بخش ژنتیکی است توضیحاتی داده می شود و هدف از دادن تست های ژنتیکی و تغییر سبک زندگی براساس ژنتیک را مشخص می کند. در جلسات مشاوره تخصصی، برنامه و رژیم هایی ویژه هر فرد ارائه می گردد . این جلسات مشاوره در حوزه های زیر انجام می گردد: مشاوره تغذیه و تناسب اندام مشاوره روانشناسی مشاوره پوست و زیبایی تیم کارشناسان یومیت متشکل است از کارشناسان ارشد تغذیه، دکتری روانشناسی و پزشک عمومی.

مشاوره ژنتیکی و تخصصی