اگر می خواهید با ما در ارتباط باشید ...

آدرس دفتر:

تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، خیابان صنایع، خیابان گلزار، کوچه لادن شرقی؛ 12متری ولیعصر، بن بست قائم، کارخانه نوآوری های وی

ایمیل:

info@lifeandme.net

شماره تماس:

02188023874 - 09915239804

فرم انتقادات و پیشنهادات

لایف اند می به نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما احترام می گذارد و بر این باور است که انتقادات شما سبب پیشرفت نام LifeandMe خواهد شد پس ما را در این راه یاری نمایید.