اگر می خواهید با ما در ارتباط باشید ...

آدرس دفتر:

تهران ، بزرگراه شهید لشکری ، بین خیابان آزمون نیا و بیمه 3 - کارخانه نو آوری، شتاب دهنده سلامت الکترونیک کارا

ایمیل ما:

info@lifeandme.net

تلفن ما:

02188023874

فرم انتقادات و پیشنهادات

لایف اند می به نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما احترام می گذارد و بر این باور است که انتقادات شما سبب پیشرفت نام Life and Me خواهد شد پس ما را در این راه یاری نمایید.