جذب نمایندگی

مجموعه تست ژنتیک لایف اندمی  با هدف توسعه و  تکمیل شبکه نمایندگان خود اقدام به اعطای نمایندگی فروش در سراسر کشور نموده است. واجدین شرایط جهت اخذ نمایندگی میتوانند از اطلاعات خود را وارد کنند تا پس از بررسی با متقاضیان تماس حاصل شود.

agent.lifeandme@gmail.com

09335986070

نام(Required)

* لطفا ًدر صورت دارا بودن شرایط فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمائید. *

تذکر ۱ :در صورت نداشتن شرايط لازم درخواست جنابعالي قابل بررسی نبوده و هيچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
تذكر۲ :ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی برای اخذ نمایندگی هيچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتياز نمايندگي براي شركت در بر نخواهد داشت.
تذكر۳ : هزینه های استاندارد سازی  و تهيه كليه ملزومات و تجهیزات بر عهده شخص متقاضی می باشد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انجمن ژنتیک ایران

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت سیناژن

آریوژن فارمد

شرکت درمان آرا

ستاد توسعه زیست فناوری

آزمایشگاه جامع تحقیقات لیووژن فارمد

شتابدهنده سلامت کارا

شتابدهنده ژنتیک ویژن

تکنوپارک دانشگاه حاجت تپه آنکارا

هولدینگ سلامت سایدئوس