چه زمانی، چگونه و چرا داده های شما پردازش می شود؟

لایف اند می متعهد است در مورد انواع اطلاعاتی که جمع آوری می کند، دلایل جمع آوری آن ها و نحوه استفاده از آن شفاف باشد. اطلاعات ثبت‌ نامی و اطلاعات به دست آمده از نمونه بزاق شما در LifeandMe به صورت کاملاً محرمانه محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار فرد یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.
این گزارش تنها در اختیار شخص شما قرار خواهد گرفت؛ شما از نظر قانونی حق دارید که مایل به انتشار گزارش و یا هر استفاده دیگری از آن‌ها از طرف ما و هر فرد یا سازمان دیگری نباشید. تنها در صورتی که از نظر قانونی به این اطلاعات نیاز باشد، یا خود شما اجازه دسترسی به آن‌ها را به ما بدهید، این اطلاعات بدون ذکر نام جهت:
· استفاده برای بهبود خدمات
· استفاده به عنوان نمونه مشتریان
· استفاده به منظور فعالیت‌های پژوهشی
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که در صورتی که خود شما این اطلاعات را در اختیار پزشک یا فرد دیگری قرار دهید، هیچ گونه مسئولیتی متوجه LifeandMe نخواهد بود.

دسترسی، دانلود و پاک شدن اطلاعات

لایف اند می افراد را قادر می سازد که آگاه باشند ما چه اطلاعات شخصی را در مورد آنها نگه می داریم، چرا آنها را نگه می داریم، و آنها را برای چه کسانی فاش می کنیم.

مدیریت خدمت دهندگان شخص ثالث ما

لایف اند می به طور مستقیم اکثر فعالیت های پردازش داده مورد نیاز برای ارائه تمامی محصولات و خدمات خود را به شما انجام می دهد. با این حال، ما برخی از ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث را برای کمک به پشتیبانی از این خدمات، از جمله در زمینه‌های زیر، جذب می‌کنیم:

آزمایشگاه ژنوتیپ ما، آزمایشگاه بین المللی لایف اند می
فضای ذخیره ابری
مجموعه های ارائه دهنده خدمات مشاوره

فرآیند انتخاب دقیق ما تضمین می کند که هر ارائه دهنده خدمات شخص ثالث با قوانین امنیت اطلاعات مطابقت دارد و می تواند سطح مناسبی از امنیت و حفاظت از داده ها را ارائه دهد.

حفاظت از داده های شما

بر اساس قوانین اخلاق پزشکی و نهاد های سیاست گذار، سازمان‌هایی که اطلاعات شخصی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند باید اقدامات فنی و سازمانی مناسب را برای اطمینان از سطح امنیتی مناسب با خطر مرتبط با پردازش اطلاعات شخصی اجرا کنند. لایف اند می از اقدامات سازمانی و فنی پیشرو در صنعت برای ایمن نگه داشتن اطلاعات شخصی استفاده می کند.