ژنتیک پلاس

بعد از انجام تست ژنتیک و دریافت گزارشات، LifeandMe گزارش های تک صفحه ای را به صورت ماهانه برای شما ارسال می کند. این گزارش های کوتاه، با بررسی مولفه های جدید تلاش می کند شناخت و آگاهی شما از وضعیت ژنتیکی تان را افزایش دهد و در این مسیر شما را همراهی کند. این گزارشات ژنتیکی نیاز به انجام مجدد تست ندارند و با توجه به تحقیقات و مقالات جدید و بروز دنیا، ژن های شما را مورد بررسی قرار می دهند. اطلاعات جالب این گزارش ها به شما در مسیر افزایش روز افزون شناخت خود و شناسایی سبک زندگی منحصر به فردتان کمک قابل توجهی خواهد کرد. در این محصول که ژنتیک پلاس نام دارد، ماهانه یک مولفه جدید مورد بررسی قرار می گیرد که با بررسی آن تعداد عامل ایجادکننده ویژگی مورد نظر در ژن شما بر اساس ژنوتیپ و وضعیت ژنتیکی تان، بیان می گردد. همچنین با توجه به مولفه مورد بررسی، توصیه ها و یا عوارض و نشانه ها و خصوصیات ویژگی مورد نظر بیان می شود.

ژنتیک پلاس