ژنئو

گزارش ژنئو لایف اند می، به بررسی وضعیت ژنتیکی شما در تعاملات شخصی و کاری می‌پردازد و در ۵ مولفه روانشناسی این موارد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. آگاهی از این مولفه ها امکان شناخت بهتری از خود و استعدادهایتان به شما خواهد داد مانند:

  • آگاهی از میزان درونگرا یا برونگرا بودن براساس ژنتیک
  • انتخاب شغل و حرفه مناسب با توجه به ویژگی های شخصیتی
  • اطلاع درست از ابعاد شخصیتی و ارتقا آن‌ها

توضیحات و فواید

این گزارش به عنوان خدمت ارزش افزوده و به همراه گزارش روانشناسی ارائه می شود. در این گزارش ۵ مولفه روانشناسی شامل برونگرایی، سازگاری و موافق بودن، روان رنجوری، پذیرش تجربیات جدید و وظیفه شناسی بررسی شده و بر اساس وضعیت ژنتیکیتان، ویژگی های شما در تعاملات محیط کار، تعاملات شخصی مطرح شده و مشاغل مناسب شما ذکر می شود.

روان رنجوری
وظیفه شناسی
سازگاری و موافق بودن
برون گرایی
پذیرش تجربیات جدید

سلب مسئولیت

اطلاعات این گزارش شامل اطلاعات آگاهی بخش است که در درک بهتر خود و علم ژنتیک کمکتان می کند. علی رغم اینکه مدل پنج بعد شخصیتی در طی دهه های گذشته تغییر کرده و دقت آن بهبود یافته است همچنان سوالات بی پاسخی وجود دارد. علاوه بر این، گزارش ژنئو فقط همبستگی های ژنتیکی را با پنج بعد شخصیتی نمایان می کند. محیط و تجربه شما می تواند به طور قابل توجهی ویژگی های شما را تغییر دهد.
با وجود ارائه توصیه های شغلی متناسب با پنج بعد شخصیتی، نحوه استفاده از این اطلاعات به شما بستگی دارد و پیروی از این توصیه ها، موفقیت در حرفه شما را تضمین نمی کند. این گزارش، پنج بعد شخصیتی شما را از جنبه ژنتیکی با مطالعات روانشناسی موجود در مورد نیازمندی های شغلی ترکیب کرده و پیشنهادات مناسب شما و ژنتیکتان را ارائه می دهد.

سایر محصولات

روانشناسی

تغذیه

پوست و زیبایی

غربالگری ناقلین

تماس با کارشناسان ما